AKTUALNO?CI
Pami?tam rozkoszny wiatr, masztem gn?cy sztorm...
21.05.2015 19:19
Windows 8.1 to zuo...
Nie ma trybu awaryjnego i nie wsp?pracuje ze mn?. Jednak mj upr wzi?? gr? i naprawi?em "?niezynk?"...

Debata...
Sieci komrkowe znw odpoczn?, bo wszyscy ogl?daj? starcie dwch kandydatw. A mnie to je***...

Sny...
W nich dzi? odnalaz?em spokj i odpoczynek. Mj umys? mo?e i b??dzi, ale te? potrafi odnale?? swoj? rwnowag?...
A te dni ciszy...
20.05.2015 20:47
Etyka i sumienie...
Ofiaruj?c bezdomnemu wygrzebuj?cemu pety z kosza na ?mieci papierosa, mj umys? zawiesi? si? na procesie, czy to co zrobi?em aby by?o dobre. Bo z jednej strony pewnie by?o mu mi?o zapali? normalnego papierosa a nie odpala? kiepa, a z drugiej strony ofiarowalem mu trucizn? w postaci tysi?cy substancji szkodliwych zawartych w papierosie. Potrzebuje resetu, bo mj mzg wkracza w dziwne obszary przemy?le?...

Obietnice...
Temat na top'ie, zw?aszcza pod koniec kampanii wyborczej. Ja ju? mam wyjebane na to co kandydaci obiecuj?, a obiecuj? nawet gruszki na wierzbie. Ale to nie w ich kontekscie nawi?zuj? do obietnic. Rok temu kto? mi co? obieca? i do dzi? czekalem. Ju? nie czekam...

A poza tym...
Jestem zm?czony i potrzebuj? chwili wytchnienia, od pracy. Ale pki co nie mam na to szansy...
Od pora?ki do pora?ki z podniesionym czo?em...
14.05.2015 21:55
Suflerzy...
Czy w tym kraju nie ma innych problemw ni? nieudolni kandydaci na prezydenta i ich rwnie nieudolni wsp?pracownicy. W dobie techniki bezprzewodowej i sluchawek do usznych zaliczy? tak? wtop?. Pora?ka...

Wysyp obietnic...
M?czy mnie ju? ta kampania wyborcza. Ale chyba bardziej mnie wkurwia, ?e ludzie uwierz? w obietnice i na ich podstawie b?d? g?osowali na jednego albo drugiego. Kolejna pora?ka, tym razem wyborcza...

I co? optymistycznego na koniec...
Ko?czy si? dzie? chujowy, jutro nowy, rwnie chujowy...
M?dro?ci ?yciowe #1
13.05.2015 15:30
Jak bej jedzie autobusem, to autobus jedzie bejem.
Bolesna prawda, ktrej do?wiadczy?em w drodze z pracy do domu...

Jak spdnica nie zas?ania po?ladkw, to znaczy, ?e jest za krtka.
Z pozdrowieniami dla niewiasty, ktra na M?ocinach postanowi?a to mnie i nie tylko mnie udowodni?...
My?l dni ostatnich...
13.05.2015 05:37
Gdy kto? nie docenia twojej obecno?ci
Pozwl mu poczu? jak to jest by? bez ciebie
Dlatego uwielbiam s?ucha? TOK FM
11.05.2015 18:59
TOK FM - Codzienny Magazyn Motoryzacyjny:
"W?adza stoi do nas otworem, szkoda, ?e nie tym co trzeba..."
Cytat dotyczy? problemw zakorkowania miasta, ale my?l?, ?e doskonale oddaje ca?okszta?t.
Revolution...
08.05.2015 21:33
They'll never stop our will to live
free from pain and fear
they cannot bring us down
all your gird
go out and justify the revolution...{jcomments off}
07.05.2015 19:31
Nie wiedzia?em, ?e budowa anten radiowych na VHF i UHF tak relaksuje :)
Dzie? dobrych wiadomo?ci - kolejny...
03.02.2015 20:28
Kolejny...
S? takie dni, kiedy ilo?? z?ych wiadomo?ci, problemw, nowych zada? i innych czynnikw, ktre w jednej chwili si? pierd**?, przekraczaj? mj "punkt nadziei". Tako? sta?o si? i dzi?...

Kumulacja...
Graj?cy w Lotto mog? tylko pozazdro?ci? mojej kumulacji, bo w ich grze a? taka si? nie przydarzy?a i zapewne nie przydarzy...

A mnie zosta?o...
Zakl?? siarczy?cie co uczyni?em wielokrotnie i nauczy? si? obs?ugiwa? maila i KSI przez sen...
MMXIV - podsumowanie...
01.01.2015 21:24
Kolejny rok za mn?...
Zaczyna by? tradycj?, ?e podsumowanie powstaje pierwszego dnia Nowego Roku. Tym razem to nie wina niedoczasu, cho? nadal na? chronicznie cierpi?. Kilka razy siada?em aby spisa?, jedak?e bez rezultatu. Nie by? to ?atwy dla mnie rok, tak prywatnie jak i w pracy. Miniony rok sprawi?, ?e sta?em si? twardszym cz?owiekiem...

Podro?e...
Ten rok by? do?? spokojny, s?u?bowych wyjazdw praktycznie nie by?o. Zabrze, Gliwice, Gda?sk, Brodnica, Zakopane, Krakw, S?upsk, Mielno, Toru?, Markowice...

Zdrowie...
Jest i kondycja du?o lepsza. Ogarn??em te? dentyst?, cho? co nieco ma jeszcze do zrobienia...

Praca...
Chcia?bym napisa?, ?e si? poprawi?o, ale nie mog?. W sierpniu Monia zrezygnowa?a z pracy i zosta?em ze swoimi obszarami sam. Moja pi?kniejsza po?wka nie tylko ogarnia?a moje tematy, ale tak?e zbudowa?a i ogarnia?a kontakty z Wykonawcami i Biznesem. Jednak przede wszystkim sta?a mi si? przyjaci?k? i ogarnia?a mnie i mj chaos. Postawiony przez sytuacje pod ?cian? musia?em ogarn?? i ogarn??em. Kilka miesiecy pracy Moni sprawi?y, ?e zacz??em ogarnia? Replik?, a kontakty ktre nawi?za?a uda?o mi si? utrzyma? i dzieki nim wsplpraca z interesariuszami jest przyjemno?ci?. P?tora miesi?ca temu do??czy? do nas S?awek, jest m?ody, ambitny i zaskakuj?co szybko sie uczy. ?a?uje tylko, ?e mam dla Niego tak ma?o czasu, ale mo?e w nowym roku to si? uspokoi i b?d? mg? go wdro?y? w moje tematy. Nie mniej brakuje mi wsparcia Moniki i czasem kopa w ty?ek jak trzeba by?o. Ale tak?e spokoju i u?miechu Aldony...

Towarzysko...
Wi?kszo?? mojego czasu poch?one?a praca, poza ni? niewiele si? dzia?o...

Muzycznie...
Koncerty Huntera w Palladium. Anouk i poznawanie Jej twrczo?ci. Nie potrafi? okre?li? czy jaka? p?yta w minionym roku mnie zachwyci?a, dlatego na tym t? cz??? zako?cz?...

Co si? nie uda?o...
Oj nie uda?o si? du?o, ?eby nie powiedzie?, u?ywaj?c uniwersalnej i wymiernej miary, w ch** sie nie uda?o. Szczeg?y jednak zostawi? dla siebie...

Podsumowanie...
To by? trudny rok, pe?en wyborw i zmian. Nauczy? mnie korzysta? z intuicji jak nigdy dot?d, a ta nie zawiod?a. Na koniec dzi?kuj? wszystkim, ktrzy byli przy mnie przez ten czas i s? ze mn? nadal. A co mnie nie zabi?o to mnie wzmocni:)
?wi?tecznie...
24.12.2014 12:30
?ycz? Wam spokoju i rodzinnych chwil. I jak najwi?cej rado?ci mimo tej ma?o ?wi?tecznej aury...
12 tradycyjnych potraw...
23.12.2014 16:45
No to ja ju? w kuchni nie musz? szale?, bo tradycyjne 12 "potraw" ju? mam ;)

12 potraw
Pa?stwowa Komisja Wyborcza...
19.11.2014 22:11
Spektakularny fuckup...
Pami?tam jeden z Fina?w Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, kiedy to system pewnej znanej firmy mia? znie?? ruch jaki generuje Fina?. Sko?czy?o si? tak, ?e dzwoni?em do Prezesa w znanej firmy z komunikatem, ?e ich serwery "le?? i sraj? pod siebie". Sko?czy?o sie tak, ?e Fina? przeje?y moje prywatne serwery i zaprzyja?niona ma?a firma. Dali?my rad?. Ja kilka dni p?niej zebra?em zjeb? za nietypowe "zg?oszenie" awarii, odtr?biono sukces i tak zosta?o zapami?tane. Mam dziwne wra?enie, i? fackup PKW zostanie zamieciony w podobny sposb, znaczy znajdzie si? kozio? ofiarny i pozamiatane. To takie polskie...
Marsz Niepodleg?o?ci...
12.11.2014 20:00
Kac Wawa 2...
Przeczyta?em dzi? swoj? notk? sprzed roku i witki mi opad?y, a to rzadkie zjawisko, zwa?ywszy na ich d?ugo??. Przepis o zakazie zas?aniania twarzy na zgromadzeniach gdzie? utkn??. Czy policja u?ywa?a kamer HD, tego nie wiem, ale by?o nieco skuteczniejsza ni?li rok temu. Pomimo to wczorajsze obchody Dnia Niepodleg?o?ci pozostawi?y niesmak...

Ustawka...
A mo?e tak zamiast d?awi? zamieszki w Warszawie, Policja ustawi si? gdzie? na polach Mazowsza na "ustawk?" z zadymiarzami? Miasto ocaleje, a Policja po?wiczy rozwi?zywanie sytuacji kryzysowych. Data jest ju? znana, kolejna rocznica, 11 listopada 2015...

T?cza...
Obstawia?em, ?e sp?onie, bo to ju? niemal tradycja. Jednak s?u?by zadzia?a?y i nawet papierosa nie sz?o odpali? na placu Hipstera...

Pora?ka...
Nie ma co p?aka?, za rok kolejny "Dzie? Niepodleg?o?ci" i "Marsz"...
Nie tak mia?o by?...
10.11.2014 23:03
Zupe?nie nie tak...

D?ugi weekend...
Bardzo udany, zw?aszcza cz??? sp?dzona z Koushi. Nie widzieli?my si? d?u?szy czas i naprawd? nadrabiali?my ka?d? chwil?. Genialnie rozgadany, zachwyca mnie tym jaki si? staje i jak odbiera ?wiat. Sprawia, ?e jestem bardzo dumnym ojcem i mam si?? trwa? naprzeciw wszystkiemu...

A ca?a reszta...
No c?, tu ju? nie jest tak dobrze. Mam wra?enie, i? wszystko sie sypie i niczym popi? mi?dzy palcami przesypuje mi si? w r?kach. Jednak na to nie mam wp?ywu i ju? nie zamierzam walczy?. Robi? swoje, a co mi przeznaczone i tak mnie dopadnie...
Szukaj?c w?asnego cienia...
04.11.2014 23:24
Azyl...
Miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia.
Szukam swojego...

Niew?a?ciwa strona nieba...
Ramiona szeroko otwarte, stoj? samotny
Nie jestem bohaterem i nie jestem zrobiony z kamienia
W?a?ciwy czy niew?a?ciwy, ci??ko mi powiedzie?
Jestem po z?ej stronie nieba i w?a?ciwej stronie piek?a
Jestem po z?ej stronie nieba i w?a?ciwej stronie,
W?a?ciwej stronie piek?a
Odkrywam...
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>