AKTUALNO?CI
Wiosenny spacer:)
18.04.2010 22:58
Nie b?d? si? dzi? rozpisywa?, po prostu zapraszam do galerii, gdzie mo?ecie zobaczy? mojego Wojtka.{jcomments lock}
"Przekl?ta" ziemia Katy?ska
10.04.2010 21:39
10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczysto?ci 70. rocznicy Zbrodni Katy?skiej zgin?? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski, Ma??onka Prezydenta Maria Kaczy?ska oraz cz?onkowie polskiej delegacji i za?oga samolotu.
Wieczny odpoczynek racz Im da? Panie!

Lista osb, ktre znajdowa?y si? na pok?adzie samolotu:
1. Kaczy?ski Lech, prezydent RP
2. Kaczy?ska Maria, Ma??onka Prezydenta RP
3. Kaczorowski Ryszard, by?y Prezydent RP na uchod?stwie
4. Agacka-Indecka Joanna, Przewodnicz?cy Naczelnej Rady Adwokackiej
5. B?kowska Ewa, wnuczka Gen. bryg. Mieczys?awa Smorawi?skiego
6. B?asik Andrzej, Dowdca Si? Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna, wicemarsza?ek Senatu RP
8. Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
10. Buk Tadeusz, Dowdca Wojsk L?dowych RP
11. Chodakowski Miron, Prawos?awny Ordynariusz Wojska Polskiego
12. Cywi?ski Czes?aw, Przewodnicz?cy ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK
13. Deptu?a Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
14. D?bski Zbigniew, osoba towarzysz?ca
15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
16. Doraczy?ska Katarzyna, osoba towarzysz?ca
17. Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Zwi?zku Sybirakw
18. Fedorowicz Aleksander, t?umacz j?zyka rosyjskiego
19. Fetli?ska Janina, senator RP
20. Florczak Jaros?aw, funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR
22. G?gor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
23. G?sicka Gra?yna, przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)
24. Gilarski Kazimierz, Dowdca Garnizonu Warszawa
25. Gosiewski Przemys?aw, przedstawiciel Parlamentu RP (pose? PiS)
26. Gostomski Bronis?aw, ks. pra?at
27. Handzlik Mariusz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Pawe?, funkcjonariusz BOR
30. Jankowski Dariusz, Biuro Obs?ugi Kancelarii Prezydenta RP
31. Jaruga-Nowacka Izabela, przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)
32. Joniec Jzef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33. Karpiniuk Sebastian, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
34. Karweta Andrzej, Dowdca Marynarki Wojennej RP
35. Kazana Mariusz, Dyrektor Protoko?u Dyplomatycznego MSZ
36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich
37. Komornicki Stanis?aw, Przedstawiciel Kapitu?y Orderu Virtutti Militari
38. Komorowski Stanis?aw Jerzy, Podsekretarz Stanu w MON
39. Krajewski Pawe?, funkcjonariusz BOR
40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
41. Krl Zdzis?aw, Kapelan Warszawskiej Rodziny Katy?skiej 1987-2007
42. Krupski Janusz, Kierownik Urz?du do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych
43. Kurtyka Janusz, Prezes Instytutu Pami?ci Narodowej
44. Kwa?nik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katy?skich
45. Kwiatkowski Bronis?aw, Dowdca Operacyjny Si? Zbrojnych RP
46. Lubi?ski Wojciech, lekarz prezydenta RP
47. Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
48. Mami?ska Barbara, Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
49. Mamontowicz-?ojek Zenona, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katy?skiego
51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN
52. Micha?owski Dariusz, funkcjonariusz BOR
53. Mikke Stanis?aw, Wiceprzewodnicz?cy ROPWiM
54. Natalli-?wiat Aleksandra, przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
55. Natusiewicz-Mirer Janina, osoba towarzysz?ca
56. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR
57. Nurowski Piotr, szef PKOL
58. Orawiec-Lffler Bronis?awa, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
59. Osi?ski Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
60. Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
61. Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
62. P?a?y?ski Maciej, Prezes Stowarzyszenia "Wsplnota Polska"
63. P?oski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
64. Pogrdka-W?c?awek Agnieszka, funkcjonariusz BOR
65. Potasi?ski W?odzimierz, Dowdca Wojsk Specjalnych RP
66. Przewo?nik Andrzej, Sekretarz ROPWiM
67. Putra Krzysztof, wicemarsza?ek Sejmu RP
68. Rumianek Ryszard, Rektor UKSiW
69. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP
70. Sariusz-Sk?pski Andrzej, Prezes Federacji Rodzin Katy?skich
71. Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
72. Skrzypek S?awomir, Prezes Narodowego Banku Polskiego
73. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji
74. Stasiak W?adys?aw, szef Kancelarii Prezydenta RP
75. Surwka Jacek, funkcjonariusz BOR
76. Szczyg?o Aleksander, szef Biura Bezpiecze?stwa Narodowego
77. Szmajdzi?ski Jerzy, wicemarsza?ek Sejmu RP
78. Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP
79. Tomaszewska Izabela, osoba towarzysz?ca
80. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR
81. Walentynowicz Anna, legendarna dzia?aczka Solidarno?ci
82. Walewska-Przyja?kowska Teresa, Fundacja ?Golgota Wschodu?
83. Wassermann Zbigniew, przedstawiciel Parlamentu RP
84. Woda Wies?aw, przedstawiciel Parlamentu RP
85. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP
86. Wypych Pawe?, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
87. Zaj?c Stanis?aw, senator RP
88. Zakrze?ski Janusz, wybitny polski aktor
89. Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katy?skich i innych organizacji

Lista cz?onkw za?ogi:
90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan
91. Grzywna Robert, cz?onek za?ogi
92. Michalak Andrzej, cz?onek za?ogi
93. Zi?tek Artur, cz?onek za?ogi
94. Maciejczyk Barbara, stewardessa
95. Januszko Natalia, stewardessa
96. Moniuszko Justyna, stewardessa{jcomments off}
Koncerty, Sylwester, Fina?, oj dzia?o si?...
15.01.2010 21:42
Nowy rok...
?eby by?o sensownie pojad? chronologicznie. Sylwester z Gonia:) Wpierw koncert BBC Big Band w Sali Kongresowej, wiecie takie VIP party:P Muzycznie nie mj klimat, ale spotkanie w tej sali z ?yw? muzyk? robi wra?enie. Wokalistki, ktre zachwyca?y no i orkiestra, ktrej aran?acje by?y rewelacyjne. Reszta wieczoru we dwoje w domu i jedno ?yczenie, oby ten rok by? lepszy...

XVIII Fina?...
Tegoroczny dla mnie sta? Jelonkiem:) Wpierw w sobot? w ?yrardowie, niesamowity koncert w miejscu, w ktrym zacze?a si? akcja dla Wojtusia. Dwa lata temu Draku z Hunterem zaczeli wraz ze mn? akcj?, ktra sko?czy?a si? szcz??liwie w Hamburgu. Powrci?y wspomnienia...

Fina?owa niedziela...
Znw Jelonek:) Tym razem na du?ej scenie pod PKiN. Za krtko, ale za to bardzo efektownie. Chcieli?my doczeka? ?wiate?ka do nieba, ale rozleniwi?y nas knajpki przy Foksal:P Zabrali?my "crk?" do domu i tam sko?czyli?my Fina? przed TV:)

Awans...
W pracy wci?? si? ucz?. Dostaj? nowe zadania, obowi?zki a wraz nimi przyszed? "awans". Nie taki na papierze, bo do tego musz? skonczy? studia, ale w zespole znacz?cy. Mam pod swoja opiek? serwer, taki namacalny i wymierny powd, ?e zaczynam czu? si? administratorem:) A co najwa?niejsze zaczynam odci??a? z nadmiaru pracy pozosta?ych cz?onkw zespo?u. Nie mog? si? doczeka?, gdy dostan? pe?ne uprawnienia, wtedy b?d? mg? zacz?? ogarnia? ca?o?? i nasz zesp? b?dzie dzia?a? wedle mojej ulubionej zasady - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego...

A ca?a reszta...
Uk?ada si?, z ka?dm dniem jest coraz lepiej. I tak zamierzam trzyma?:){jcomments lock}
MMX - postanowienia...
02.01.2010 20:08
Pierwsze...
Sp?dza? z Wojtkiem m?drze czas i by? dla Niego jak najlepszym ojcem.

Drugie...
Sko?czy? wreszcie studia, obroni? si? i mie? to ju? za sob?.

Trzecie...
Zadba? o zdrowie, fajki odstawi?, si?owni? lub inn? aktywno?? rozpocz??.

Czwarte...
Nadal kszta?ci? si? i rozwija? w sztukach r?nych.

Pi?te...
By? lepszym cz?owiekiem, przyjacielem, partnerem.

Ostatnie...
Prze?y? i za rok opisa? co i jak si? uda?o.{jcomments lock}
MMIX - podsumowanie...
31.12.2009 11:15
Koniec zawsze jest pocz?tkiem...
Dobrze, ?e ten rok si? ju? ko?czy, bo da? mi w dup? wyj?tkowo. Autyzm Wojtka, nowe oblicze Anny, rozwd. By?y te? dobre zdarzenia, o ktrych poni?ej...

Podr?e...
Hunter Fest, Przystanek Woodstock, dziesi?tki podr?y do Poznania, ?d?, Pi?a, Markowice...

Praca...
Odszed?em z firmy prowadzonej przez kumpla, zaj??em si? w?asn? dzia?alno?cia. Sz?o calkiem dobrze, ale nowe okoliczno?ci ?yciowe sprawi?y, i? musia?em podj?? sta?? prace, ktra gwarantowa?a mi sta?e i pewne wynagrodzenie. Trafi?em do ZUS'u z czego jestem diabelnie zadowolony. Du?o nauki, nowe wyzwania a przy tym normalny czas pracy. Znalaz?em swoje miejsce i zostan? tu zdecydowanie na d?u?ej...

Zdrowie...
Do pki Wojtek nie poszed? do przedszkola dopisywa?o. Potem jak zacz?? importowa? przedszkolne chorbska, ktre by s?onia po?o?y?y, to troch? os?ab?em. Poza tym skr?cona kostka, p?kni?te ?ebro i kilka siniakw. Jednak co mnie nie zabije to mnie wzmocni...

Towarzysko...
No tutaj to pe?ne szale?stwo. Odnowi?em wszystkie kontakty jakie tylko si? da?o odnowi?, nawi?za?em kilka nowych znajomo?ci. Jest dobrze...

Muzycznie...
Koncert Apocalyptica, Hunter Fest, Przystanek Woodstock, Hunter w P?ocku, Coma w Warszawie i 40-lecie Przystanku Woodstock. P?yty tego roku dla mnie to Totentanz "Zimny dom" i Ocean "Cztery". Wydarze? by?o wi?cej, ale nie chc? Was zanudza?...

Co si? nie uda?o...
Moje ma??e?stwo. I tylko to...

Podsumowywuj?c...
To by? dobry, ale ci??ki rok. Dowiedzia?em si? jak bardzo zak?amani i pe?ni hipokryzji potrafi? by? ludzie. Dla rwnowagi by?o mi dane pozna? czym jest przyja??, lojalno?? i wierno??. By?em ?wiadkiem cudu dzi?ki ktremu wiem, ?e nie jestem jedynym "nie?miertelnym":) Na ?ydce pojawi?a si? nowa dziara i mia?em wreszcie czas na ksi??ki, spacery, zdj?cia...

Na koniec chcia?bym podzi?kowa? mojej Gonii, ktra by?a przy mnie gdy przechodzi?em swoje w?asne piek?o i jest ze mn? dzisiaj:*{jcomments lock}
UAM LipDub 2009 Alphabeat - Fascination
20.12.2009 23:23

Wiem, powinieniem napisa? notk? o nowej stronie, ale dzi? zostawie Wam film, ktry dosta?em od Kaliny:)
A notka o stronie, mo?e jutro, a mo?e nie:P
Serce ma swoj? pami??... i dobrze.
21.10.2009 20:00
Rzeczpospolita Polska uzna?a, i? nie mam ju? ?ony... Kulturalnie, bez orzekania winy, tak jak mia?o by?.
Nie b?d? o tym pisa?, pozostawiam tylko do wiadomo?ci...{jcomments lock}
['] Chrabja
19.10.2009 22:00
Odszed? mj przyjaciel, nauczyciel, wyj?tkowy cz?owiek.

Krzysztof "Chrabja" Biela?ski

On mnie nauczy? pisa?, to na nim si? wzorowa?em. To jego Po?lizg pozna?em jako pierwsz? gazet? polskiego internetu. Jego artyku?y, felietony by?y wyj?tkowe, jak On sam. Przy okazji pracy w Orkiestrze mia?em zaszczyt pozna? go osobi?cie. Zawsze pe?en energii, niestrudzenie opisywa? co si? wok? Niego dzia?o. Tym ci??ej oswoi? si? z my?l?, ?e ju? nic nowego nie przeczytam. {jcomments off}
W oczekiwaniu na...
11.09.2009 12:54
Anna wys?a?a pozew do s?du, teraz zosta?o oczekiwanie na dat? rozprawy...

Nowo?ci...
Pierwsza to mieszkanie wynaj?te na Ursynowie. Powrci?em na stare ?mieci i to dos?ownie. Kawalerka w stylu "p?ny Gierek" ma klimat i dobrze mi tu:)
Druga to samochd. Killa Machine jest naprawd? zabjcza:) Powrci?em do korzeni, czyli Ford Sierra. Tym razem w sedanie i nieco szybsza ni? poprzedniczka:)
Trzecia to praca. Pierwszy etat w ?yciu, nowe zadania, zesp?. Administrator ?cie?ki przetwarzania to brzmi dumnie:)

Mj Ksi???...
Od tygodnia w przedszkolu. Znosi nadzwyczaj dzielnie, ale chyba najmilszym momentem dla Niego jest ten, gdy stamt?d wychodzi. Coraz bardziej rozgadany, ma?y w?drowiec. Uwielbiam z Nim spacery, ka?d? wspln? chwil?:)

Nowe ?ycie...
O tym napisz? gdy ju? b?dzie po rozwodzie. Do tego czasu moja strona b?dzie nieco przebudowana. Uaktualni? galeri?, napisz? wreszcie kilka s?w o sobie i dodam kilka gad?etw:)

Tyle mnie na dzi?, ale b?d? tu bywa? i pisa? cz??ciej.{jcomments lock}
<< Początek < Poprzednia 11 12 Następna > Ostatnie >>