AKTUALNO?CI
Cz?owiek si? uczy ca?e ?ycie...
30.10.2014 00:15
Nowy wymiar ekologii...
Energooszcz?dne ?arwki, wy??czanie wszystkich zb?dnych urz?dze? z pr?du. Nie, nie jestem ekologiem, poprostu przysz?a mi prognoza zu?ycia pr?du na kolejny kwarta?. Mia?em nadp?at? a mimo to RWE wyliczy?o, i? zu?yj? wi?cej. No to si? zdziwi?...

Nocne zabawy admina...
Stwierdzam, ?e du?o lepiej mi si? pracuje wieczorami i noc?. A jak jeszcze z domu to w ogle wypas. Muzyka, zapach wanilii, tylko pralka nieco ha?asuje :P

Rozwieszanie prania...
Podziwiam kobiety, ktre potrafi? na ma?ej przeno?nej suszarce rozwiesi? ca?? wypran? po?ciel. Ja poleg?em, no ni chusteczki nie sz?o zmie?ci?. Postanowi?em u?y? konstrukcji zas?ony prysznica. Poszewk? ko?dry utrzyma?a, ale mnie ju? nie...

Co nie zabije to wzmocni...
Zabi? nie da?o rady, wi?c wzmocni...
Anio? i Demony...
28.10.2014 21:48
Demony...
Przyzna? musz?, i? ostatnie dni wymagaj? ode mnie wyj?tkowej wytrwa?o?ci i si?y. Dostaje taki wpierdol od otoczenia i oglnie mwi?c od ?ycia, i? sam si? dziwi?, ?e jeszcze trzymam pion. A je?li nie pion, to chocia? poziom...

Anio?...
Bratnia dusza, ktra jest w moim ?yciu ju? od kilku lat. By?a przy mnie gdy musia?em si? zmierzy? z najwi?kszym wyzwaniem mojego ?ycia, jakim by?o zostanie ojcem. Jest i dzisiaj, gdy ju? nie ogarniam kuwety zwanej ?yciem. I jak kiedy? ja J? wyci?ga?em na spacery, tak Ona teraz mnie porywa. Te spacery bardzo mi pomagaj?...

Zagubiony jak Andzia w parku...
Miotam si? i gubi? w tym wszystkim. Do tego to uczucie beznadziei...

Blizny...
A to jedyne co mi po wszystkim zostanie...
Rocznica...
21.10.2014 19:34
To ju? pi?? lat...
Czas gna coraz szybciej, mam wra?enie, ?e dopiero co pisa?em o czwartej rocznicy. Kolejny rok "nowego" ?ycia za mn?, ale nie mam powodw ani ochoty niczego ?wi?towa?...
Katharsis...
19.10.2014 17:46
By? kiedy? inny ?wiat...

Kamie? z serca...
Ten kamie?, ktry w sercu nosz?,
pozostaw mi, Panie.
Nie daj by czas
jak lekarz-morderca
sp?yn?? na moje pos?anie
i... kamie? z serca!

Tyle? mnie razy wywid?
z legowisk niekochanych,
?e dzi? mi, po latach tylu,
nie plaster daj, lecz... kamyk.

Nie pozwl z gor?czki tej powsta?.
Nie kuruj zapomnieniem.
Chc? czyj?? jeziorn? posta?
na pustej przechowa? scenie.

Ten, co mi kamie? ws?czy?
jak wino do krwi pustej,
niczemu nie jest winien.
Jest niebem i lustrem.

Nie ratuj mnie, Panie, nie tul,
nie ci?gnij na wdk?,
ja ju? w?a?ciwie nie-tu,
zebra?am szmatki... suknie...

Nie daruj mi w raju jab?ek
ni w celi - papieru i pira.
Ja Ci tak pi?knie s?abn?
jak popo?udnie w biurach.

Ach, lekko kamie? mj d?wiga?...
L?ej ni? po innych - pier?cionki.
Z nim umkn?, wniebowzi?ta,
jak w niebo bior? skowronki.
* Agnieszka Osiecka
Szybka my?li wyrzutka...
09.10.2014 21:11
Mi?dzy za?ni?ciem a snem...

Z cyklu mi?dzy nami administratorami...
Jeste?my zajebi?ci, teraz Wasza kolej:P
Korespondencja mi?dzy administratorami w jednym z Ministerstw. Aplikacyjni do tych od Systemw i Infrastruktury...

Co ja robi? tu...
Dosta?em dzi? od szefa ciekawe i trudne zadanie. Mam opisa? co ogarniam i czym si? zajmuj? w Firmie. Trudno?? polega na tym, ?e nie za bardzo mam czas na takie opisy s?owno-muzyczne...

Koushi...
Mj Wojtek sprawia, ?e jestem najszcz??liwszym cz?owiekiem na ?wiecie. Jestem dumny z tego jaki jest, jak postrzega ?wiat i jakim cz?owiekiem si? staje. Moje ?ycie pozostawia wiele do ?yczenia, ale On jest idealny.
Przyjaciele z pude?ka...
30.09.2014 19:59
Dwudziestu "wspania?ych"...
100mg ka?dy, przeciwzapalni, mo?e pomog?. Przy moim wstr?cie do przyjmowania tabletek s? wyzwaniem, ale z winem wchodz? ca?kiem zno?nie...

Plusy...
Przesta?o bole?, a raczej znw mie?ci si? w mojej skali...

Minusy...
Nie ma, mj optymizm nie zak?ada pora?ki...

My?l dnia...
Trzeba uwa?a? czego si? pragnie, bo potrafi si? spe?ni?...
29.09.2014 22:34
Brakuje skali...
Dwa pr?ty, trzy ?ruby, dwie klamry, jedena?cie hakw. Taki zestaw mam w plecach i najwyra?niej w zestaw chce si? wydosta? ze mnie, a przynajmniej sprawia takie wra?enie. Bl jaki odczuwam wyrwa? mi si? ze skali, sprawia i? prawie trac? przytomno??. Jakby by?o ma?o problemw...
W?...
23.09.2014 06:39
Na ??danie...
Dzi? KSI i Firma maj? wolny dzie?. Ja mam wolny dzie?...
22.09.2014 21:30
Marazm, rezygnacja, demotywacja...
Wstaj? co rano, zmuszam si? do walki, ogarniam. Ale coraz mniej zapa?u i si?...

Mistrzowie ?wiata...
Nasi siatkarze wczoraj pokazali klas? i wol? walki. Przyjemno?ci? by?o ogl?danie tego meczu. I ta rado?? z ich zwyci?stwa, bezcenna...

Nowy rz?d...
Nie lubi? polityki i stara?em si? ten temat omija?. Ale to co Donald odpierdzieli? i nowa Pani Premier prezentuje sprawia, ?e mog? to podsumowa? jednym zdaniem. Nawet Premier st?d spierdoli?...

Czas na wi?cej....
CV rozes?ane. Kocham t? prac?, ale ona nie kocha mnie...
Szalony dzie?...
20.09.2014 00:40
Wyspa? si?, cho? raz...
Wczorajszy wieczr zaplanowa?em tak, aby po?o?y? si? wcze?nie spa?, ?eby nadrobi? braki snu z reszty tygodnia, tym bardziej, i? wiedzia?em, ?e dzi? czeka mnie wymagaj?cy dzie?. Grzaniec tu? przed snem co by zwalczy? katar i do ciep?ego ??eczka. I tak sobie przele?a?em cztery godziny nim zasn??em, przed trzeci? nad ranem. Prawie si? uda?o...

Wiewir...
Tak nazywamy faz? ?wiadomo?ci i reagowania na rzeczywisto?? otaczaj?c? nas w pracy. Cechuje j? to, ?e czasoprzestrze? nie nad??a za "wiewirem". Sam nie wiem jak dzi? ogarn??em zadania, normalnie jakbym w amoku jakim? dzia?a?. I chocia? ju? dawno po pracy, to czasoprzestrze? wci?? mnie nie dogoni?a...

Zmartchwysta?e kucyki...
Bardzo cierpia?em po przesiadce z Sierry do Fabii. Braki mocy, wyprzedzanie, ktre w Skodzie by?o wyzwaniem, i manewrem, ktry nale?a?o zaplanowa? na dwa dni przed. I nagle cudowna odmiana, autko przyspiesza na ka?dym biegu, zyska?o mocy i dynamiki. Gdyby kto? chcia? "przedmucha?" swoje autko to znam od tego speca, i nie chodzi tu o mnie:)

Moi s?siedzi s?uchaj? zajebistej muzyki...
Przywioz?em do domu sprzet graj?cy, ktry swego czasu wywioz?em do pracy. Mj dom znw wype?niony muzyk?...

Rozkoszne...
Zazwyczaj mnie szlag trafia jak mi kto? po nocy wydzwania, ale s? wyj?tki. Dzi? taki si? przytrafi?, u?miech b?d? mi musieli operacyjnie ?ci?ga? po tej rozmowie:)

Dzie? dobrych wiadomo?ci...
Zapowiada?o si? naprawd? ?le, ale w oglnym rozrachunku szcz??liwie to nie by? taki z?y dzie?:)
Szybki post...
18.09.2014 23:11
Spam...
Ilo?? gwna jakie przychodzi na moje prywatne konto e-mail jest zatrwa?aj?ca. Czeka mnie zmiana adresu i wprowadzenie nowych zabezpiecze? antyspamowych na stronie...

Spanie...
Najlepiej mi wychodzi w metrze. Zw?aszcza jak wracam z pracy...

Sam...
Dzi?kuj?, nie potrzebuje pomocy, poradz? sobie sam. Poprzedni post nie jest wo?aniem o pomoc a tym bardziej poszukiwaniem wsparcia. Ja tak mam, ?e musz? sobie pomarudzi?, wyrzyga? co mnie dr?czy, taka automobilizacja...

Sen...
Nie przychodzi, chocia? mia?em misterny plan dzi? si? wyspa?...
By?o nas dwoje...
16.09.2014 23:06
Sam nie wiem - ?mia? si? czy kl??.
Totalny spadek na dno, nadziei zero i nic.
Cytat ze Skubikowskiego, ktry idealnie pasuje do tego jak si? czuj? w pracy. Odpowiadam za do?? strategiczny obszar w Firmie, musz? ogarnia? to co nie ogarni?te, koordynowa? prace kilku zespo?w i kilka wdra?anych modyfikacji. Do sierpnia mia?em wsparcie Moni, o ktrej tu ju? nie raz pisa?em. Teraz zosta?em sam i musz? przyzna?, ?e przestaje ogarnia?. Brakuje mi Jej wsparcia i charakteru, ktry pomaga? mi ogarn??...
Dzi? dwa razy trudniej prosto sta?,
Ja wiem, ?e by?o nas dwoje.
Inshallah...
15.09.2014 21:37
Arabskie s?owo oznaczaj?ce wyra?enie je?li Bg pozwoli".
Chocia? nie nale?? do bogobojnych a i moja wiara w?tpliwa, to ostatnio cz?sto mo?na to us?ysze? z moich ust...

Frustracja...
Zesp? przykrych emocji zwi?zanych z niemo?liwo?ci? realizacji potrzeby lub osi?gni?cia okre?lonego celu.
W filmie Marka Koterskiego - Dzie? ?wira by?a pi?kna scena, kiedy g?wny bohater odbiera? pensj?. Ilekro? dostaj? sms'a z pensj? i wbijam kwot? do excela z rozliczeniami i rachunkami, dopada mnie frustracja. Ale spokojnie, nie b?d? narzeka? na Firm?, bo przeca wolny jestem i mog? pj?? pracowa? gdzie indziej. Natomiast z przyjemno?ci? pomarudz? na temat pa?stwa jakim jest Rzeczpospolita Polska. A jednak nie...

Szkocja...
W tym tygodniu bardzo wa?ne referendum, tak dla Zjednoczonego Krlestwa jak i dla Europy. Szkoci wybior? czy nadal chc? by? pod koron? Angielsk?, czy chc? sami o sobie stanowi?. William Wallace stoi u bram Londynu:) A na powa?nie, to mo?e by? ciekawy przypadek, bo je?li Szkoci wybior? niepodleg?o??, to nie wiadomo co si? stanie z funtem, bo rz?d Wielkiej Brytanii ju? zapowiedzia?, i? nie widzi opcji aby nadal by?a to waluta Szkocji. Poza tym Szkocja wypadnie z Unii Europejskiej i trzeba b?dzie pilnowa? nowej granicy. Ciekawym co si? wydarzy...

Jak ?y?...
Skromnie. Excel pomaga wyliczy? ?redni?, i tak opanowa?em sztuk? jak wy?y? za 306z? miesi?c w Warszawie. Bo tyle mi zostaje po op?aceniu rachunkw i alimentw. No ale w ko?cu Polak potrafi...

Ukraina...
Temat nieco ucich?, a raczej spowszednia?. A to co si? tam dzieje w mojej opinii wp?ynie na to jaka Europa i ?wiat b?d? w przysz?o?ci. Jedno mog? stwierdzi?, NATO to trup, truch?o na glinianych nogach. To samo Unia Europejska, zap?niony byt uzale?niony od Rosji. C?, pozostaje mi namwi? Wojtka, ?eby zamiast ?aciny uczy? si? rosyjskiego, bardziej mu si? to przyda...

Wisienka na torcie...
Rozk?ada mnie przezi?bienie, plecy bol?. Ratuje si? lekami przeciwblowymi, przeciwzapalnymi co sprawia, i? jestem chodz?c? ?yw? tablic? Mendelejewa. Przyda?o by si? wi?cej izotopw, oszczedzi?bym wieczorem na o?wietleniu i pr?dzie:)
?wiadomo??...
28.07.2014 19:00
Szukam...
Moja dusza ma swoje w?asne ?wiat?o.
Swoje w?asne...
Od s?o?ca niezale?ne ciemno?ci...

Tecumseh...
Zyj tak, aby strach przed smiercia
nigdy nie zawital w twoim sercu.
Nie krytykuj religii innych ludzi.
Szanuj poglady innych
i wymagaj, zeby oni szanowali twoje.

Kochaj swoje zycie, staraj sie je doskonalic,
szukac piekna we wszystkim, co cie spotyka.
Staraj sie, aby twoje zycie bylo dlugie
i poswiecone sluzbie dla twego ludu.
Przygotuj szlachetna piesn smierci
zaspiewasz ja w dniu, w ktrym przekroczysz wielka granice.

Zawsze pozdrawiaj swych przyjacil slowem lub gestem.
Pozdrawiaj rwniez obcych, ktrych spotkasz na pustkowiu.
Szanuj wszystkich, ale nie upokarzaj sie przed nikim.

Kiedy nadejdzie smierc,
nie badz tacy, jak ci,
ktrych serca pelne sa strachu,
i ktrzy modla sie o wiecej czasu,
zeby przezyc swe zycie inaczej.
Zaspiewaj piesn smierci
i umrzyj jak bohater
wracajacy do domu...

Eunomia...
Twardy g?os buchnie z serca dna
Zwali z ng wszystkie rze?by z?a
Ka?dy cios trafi tam, gdzie ma
Trafi?, by naprawi?, co si? da

Odwracam si?, nie jestem wart
Obracam wszystko w czarny ?art
Kryj? wci?? chwile, gdy ?yj?

Lecz pewn? wizj? mam
Nachodzi zawsze mnie
Zawsze, gdy jestem sam

Gdy ?wiat zata?czy na linie
Marno?? przeminie
Gdy ?wiat zata?czy na linie
Bezsens przeminie...

A ja...
Gdzie? zagubiony, szukaj?cy swojej ?wiadomo?ci...
W Ogrodzie Luizy...
09.07.2014 23:25
Przyszed?e? si? ze mnie ?mia? czy do mnie u?miecha??
Odpowiedz...

Widzisz tutaj k?ko?
To by?o wczoraj... i nie ma. Jest tylko dzi?.
Lubisz dzi?? Musisz lubi? dzi?, to dzi? Ciebie polubi.
A o wczoraj zapomnij, to ono zapomni o Tobie...

O jutrze nie wolno. Ono nie jest nasze...
O ?wicie, do ka?dego przyje?dza wz i przywozi mu jego jutro.
Ale wcze?niej nie wolno tego dotkn??, bo nie wiadomo czy b?dzie Twoje.

A je?li jutro nie istnieje?
Gonimy za kas?, stanowiskami i bg wie czym jeszcze. A zapominamy o tym co najwa?niejsze, o najbli?szych i o tym, ?e dzi? jeste?my a jutro ju? nas mo?e nie by?. Dopiero blisko?? ?mierci nas budzi i przypomina co si? liczy w tym krtkim ?yciu. W pi?tek pogrzeb Ani z pracy. Ja si? obudzi?em...

P.S.
Powy?sze cytaty pochodz? z filmu Ogrd Luizy. Gor?co polecam ten film.
Bo czasu nie zatrzymasz...
07.07.2014 23:41
Kolejny rok za mn?...
Na liczniku 36 lat, a ten kr?ci si? z ka?dym dniem coraz szybciej. Dni przemykaj? mi?dzy palcami, ?ycie gdzie? umyka mi?dzy prac? a snem. Nie narzekam jednak, ot oswajam si? i ciesz? si? tym co mam:)

Kolejna rocznica...
Pi?ta jak jestem w Firmie. Nigdy wcze?niej nie zagrza?em miejsca tak d?ugo w jednej pracy. Dotychczas najd?u?ej pracowa?em w Fundacji WO?P i w dk Group, tam sp?dzi?em po 4 lata. Co mnie trzyma tak d?ugo w jednym miejscu? Niesamowita ilo?? nauki, ci?g?e wyzwania, ale przede wszystkim ludzie, z ktrymi mam przyjemno?? wsp?pracowa?:)

Czego sobie ?ycz?...
Abym za rok znw mg? napisa? notk? i ?eby?my wszyscy byli w tym samym sk?adzie...
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>