AKTUALNO?CI
Nauka boli...
03.07.2014 20:58
Przykry incydent...
Gdy wraca?em dzi? z metra po zmroku jaki? ziom postanowi? z?apa? mnie za rami? w bli?ej nie okre?lonym celu. Instynkt zadzia?a?, ziom pozna? "miekko??" brukowej kostki i zasad? dwch uderze?. A ja teraz siedz? nad misk? z zimn? wod? spieraj?c krew ze spodni i z moralnym kacem...
Mija?em s?o?ca i trwam...
30.06.2014 22:26
Na skrzy?owaniu czasu...
Nie pisa?em tu od lutego, a w tym czasie du?o si? zadzia?o, bardzo du?o. Nie o wszystkim napisz?, bo co? musi zosta? tylko dla mnie:)

Rewolucja...
Kolejny raz w moim ?yciu prywatnym zasz?y zmiany, tym razem za moj? przyczyn?. O to znw jestem sobie okr?tem, sterem i ?egla?em. Samotny z wyboru, buduj? ?ycie na nowo...

Dewolucja...
To has?o tyczy si? pracy, w ktrej staram sie ogarnia? chaos, ale coraz bardziej czuje si? zagubiony i mam wra?enie, ?e cofamy si?. Moja "?adniejsza po?wka" podda?a si?, a ja si? zastanawiam jak szybko si? wypal? bez Jej wsparcia...

Koushi...
Sko?czy? osiem lat i sprawi?, ?e jeste?my z Ani? najdumniejszymi rodzicami. Na koniec pierwszej klasy dosta? wyrznienie od dyrekcji szko?y za wybitne wyniki i wiedz? wykraczaj?c? poza program:) Wakacje rozpocz?te, a ju? odliczam dni, kiedy przyjedzie do mnie...

To? to szok...
A na koniec ciekawostki:) Nauczy?em si? wstawa? wcze?nie rano, co dotychczas by?o nieosi?galne. Zapinam pasy w samochodzie, co wcze?niej te? by?o nie do pomy?lenia. I odzyska?em z?by, cho? wiele blu mnie to kosztowa?o...

Co spojrz? przed si?... twardy, zimny, g?az...
Okr?t mj nie maj?c kompasu, ani steru p?ynie w nieznan? dal...
Pe?nia w pe?ni...
16.02.2014 20:40
Wp?yw ksi??yca na ?ycie na ziemi...
Przyp?ywy i odp?ywy i bg wie na co jeszcze nasz satelita ma wp?yw. Na mnie ma taki, ?e si? nie wysypiam, bo ?ni? mi si? g?upoty, ktre niestety pami?tam...

Jack Strong...
Doskona?y film, trudna historia pokazana w ciekawy sposb. Pasikowski po raz kolejny pokaza? klas? i to, ?e jego filmy s? wyj?tkowe...

Reszta...
Dzi? pozostanie milczeniem...
Zanim co?...
11.02.2014 22:08
Ferie...
Lubi?em je b?d?c pachol?ciem w szkole, potem zapomnia?em co to, a? do tego roku. Mj Koushi jako dumny ucze? klasy pierwszej mia? swoje pierwsze zimowe ferie. Moje szcze?cie polega?o na tym, ?e wiekszo?? spedzi? ze mn? w Warszawie. Tylko po wszystkim tak strasznie cicho i pusto w domu...

Trynkiewicz...
Hot news w mediach ostatnio, ale i w rozmowach s?yszanych na ulicy czy w pub'ie. Nie oceniam go?cia, znam tylko z przekazw medialnych co zrobi? i za co siedzia?. Jednak jednego jestem pewny, ?e ustawa o izolowaniu niebezpiecznych wi??niw to najwi?ksze pogwa?cenie zasad prawa. Je?li Trybunal Konstytucyjny tej ustawy nie zniesie to oficjalnie og?osz?, ?e ?yjemy na dzikim zachodzie - dos?ownie...

Profanacja...
Dzi? przypadkiem trafi?em na wersj? "unplugged" utworu ?za dla cienw mionionych KAT'a. Nic mnie tak nie zdemolowa?o, zdruzgota?o i wkurzy?o. Jak mo?na tak niesamowity utwr zniszczy?...

Inwentaryzacja...
To z pracy, ostatnio moje ulubione has?o. Zaiste perpetuum mobile. Ale dzi?ki temu wiem gdzie jest, i w ktrej serwerowni ka?dy sprz?t, z ktrym mam na codzien doczynienia w mojej pracy:)

A na koniec...
Jutro jad? do Ostrowa Wielkopolskiego na warsztaty mojego CWI i to mnie niesamowicie pozytywnie nastraja. Mam szcz??cie wsp?pracowa? z prawdziwymi pasjonatami i mistrzami w swoich dziedzinach. I tylko szkoda, ?e Moni nie b?dzie, bo dzi?ki Niej ogarniamy to co nieogarni?te...
Zimowy urlop...
02.02.2014 23:35
Koushi w Warszawie...
Wojtek ma zimowe ferie i korzystaj?c z nich przywioz?em go do Warszawy:) Zwiedzamy Warszaw?, ucz? go zaawansowanych zasad bezpiecze?stwa domeny AD (chce u mnie korzysta? sam z kompa to musi kuma?). Poza tym poznajemy przygody Plastusia i docieramy charaktery, bo Ksi??? postanowi? mnie sprawdzi? na ile mo?e sobie pozwoli?:)

Urlop...
W moim przypadku to oksymoron, bo ja nie potrafie odpoczywa? od pracy. Ale tutaj si? idealnie z Wojtkiem wpasowywujemy, bo On mi okupuje prywatnego kompa, wi?c mi pozostaje s?u?bowy. I tak ca?kiem legalnie siedz? na VPN zczytuj?c s?u?bowe maile:)

Plany na kolejne dni...
Sp?dzi? fajnie czas z Wojtkiem, cz??ciej sp?dza? takie wieczory z Gonia jak dzisiejszy przy Scrable. Tak zwyczajnie mie? wi?cej czasu dla bliskich:)
D?isus, kurwa, ja pierdol?!
13.01.2014 22:23
Polak ma?y! Ma?y, zawistny i pod?y!
Po obejrzeniu fragmentw konferencji Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy musz? stwierdzi?, i? gorzki tekst "modlitwy" z Dnia ?wira jest cholernie prawdziwy. Wczoraj po raz kolejny by? ten jeden fantastyczny Fina?owy dzie?, w tym smutnym kraju, gdy niemal wszyscy byli ze sob?, u?miechni?ci i razem. No ale jak to bywa nast?pnego dnia wrci?a szara rzeczywisto??. Ju? chusteczka z tym, ?e na konferencji dotycz?cej efektw Fina?u dziennikarze zadaja pytania z ty?ka. Bo mnie i Jurka jak wida? gwno obchodzi co Krystyna Paw?owicz s?dzi o Orkiestrze. Wolny kraj, ma takie prawo, ale jak to si? ma do podsumowania Fina?u?! Czy ju? wszystko co si? tu dzieje musimy poznawa? i komentowa? przez pryzmat gnoju polityki. Nie dziwie si?, ?e Jurkowi pu?ci?y nerwy, bo mnie mnie te? pu?ci?y. Dawno takiego mi?sa nie rzuci?em jak dzi? po obejrzeniu tej relacji. I najsmutniejsze jest to, ?e za rok b?dzie to samo, jak nie gorzej. I tak do zajebania...

?ukasz Berezak ze Szczecina...
Dzisi?cioletni wolontariusz, ktry cierpi na nieuleczaln? chorob?, a ktry w?drowa? wczoraj z puszk? WO?P. By? o Nim materia? w Faktach TVN i dzi? wspomnia? o Nim Jurek. Niesamowita dojrza?o?? i Jego s?owa, ktre mnie odebra?y mow?. "Twierdz?, ?e dla mnie ju? nie ma ratunku, wi?c chcia?bym pomaga? tym innym, dla ktrych jeszcze jest nadzieja"...

A teraz fakty...
Wszystkie rozliczenia Fina?w, a tak?e z pracy Fundacji znajdziecie tutaj:
http://www.wosp.org.pl/fundacja/rozliczenia_finansowe
Czytanie ze zrozumieniem wida? przerasta umsy?y prawicowych "politykw" i hierarchw katolickich...

?a?osne dziennikarstwo...
"Wychodz?c z sali, Owsiak doda?: - To jest pi?kny plakat, ktry licytujemy". No super, tylko szkoda, ?e media pomine?y, ?e to plakat Solidarno?ci z wyborw w 1989 roku. Cholernie wymowne, bo ten symbol ju? utopili?my w gwnie...

Wisienka na torcie...
Gdy wieczorne zgasn? zorze,
zanim g?ow? do snu z?o??,
modlitw? moj? zanosz?,
Bogu Ojcu i Synowi.
Dopierdolcie s?siadowi!
Dla siebie o nic nie wnosz?,
tylko mu dosrajcie, prosz?!
Kto ja jestem?
Polak ma?y! Ma?y, zawistny i pod?y!
Jaki znak mj? Krwawe ga?y!
Oto wznosz? swoje mod?y do Boga, Maryi i Syna!
Zniszczcie tego skurwysyna!
Mego rodaka, s?siada, tego wroga, tego gada!
?eby mu okradli gara?,
?eby go zdradza?a stara,
?eby mu spalili sklep,
?eby dosta? ceg?? w ?eb,
?eby mu si? crka z czarnym
i w ogle, ?eby mia? marnie!
?eby mia? AIDS-a i raka,
oto modlitwa Polaka!
MMXIII - podsumowanie...
01.01.2014 20:50
Inaczej ni? zwykle...
Wyj?tkowo w pierwszy dzie? nowego roku podsumowanie powstaje, ale ostatnio cierpi? na lekki niedoczas. Poza tym nie chcia?em siedzie? przed komputerem i spisywa? tego gdy Morrine z Krituruem przybyli do nas celebrowa? Sylwestra. A wina przywiezli przednie i nastrj, ktry sprawi?, ?e pierwszy raz od dawna Sylwester by? przyjemno?ci?...

Trzynastka okaza?a si? szcz??liwa...
Powrci?em do "?ywych" jako kierowca, a to za spraw? "nowego" samochodu. Sierra posz?a na cz??ci a ja ?migam teraz Fabi?, ktrej brak mocy i pr?dko?ci, ale w odrznieniu od Scierki je?dzi. Odwiedzi?em i poznawa?em oczami Wojtka miejsca, ktrych wcze?niej nie zauwa?a?em. Uda?o si? te? wyrwa? kilka chwil, gdy mog?em si? spotka? z przyjaci?mi i sp?dzi? fantastycznie czas...

Podr?e...
Jak w poprzednim roku w wi?kszo?ci s?u?bowe, ale te? te z Wojtkiem i Goni?. Gda?sk, Zakopane, Gliwice, Zabrze, Grudzi?dz, Olsztyn, Toru?, Pozna?, Markowice, Kostrzyn...

Zdrowie...
Jeszcze jest, ale kondycyjnie musz? sie podci?gn??. I tradycyjnie dentysta...

Praca...
Tutaj bardzo si? poprawi?o, a to za spraw? Moniki, ktra do??czy?a do naszego wydzia?u i wspomog?a mj obszar. Pomog?a ogarn?? to czego ja ju? nie wy?apywa?em i nauczy?a mnie jak organizowa? lepiej prac?. Taki mj anio? str?:) Poza tym nauki jak zwykle multum, nowe zadania i praca 24/7/365...

Towarzysko...
Rok temu narzeka?em, ?e kiepsko, bo praca. A dzi? mog? napisa?, ?e to w?a?nie dzi?ki pracy du?o si? zmieni?o. To tam wla?nie znalaz?em ludzi, ktrzy mnie oswoili i z ktrymi uwielbiam sp?dza? wolny czas. Zdarzy?o si? te? co? co uku?o i przynios?o zw?tpienie w przyja??, ale wida? proza ?ycia zabija to co najcenniejsze...

Muzycznie...
Koncertowo jak w poprzednich latach, Ursynalia, Lemon Festival i koncert Hunter'a na Przystanku Woodstock. Poza tym ma?o by?o czasu na inne wydarzenia. P?yt? roku chcia?bym napisa?, ?e jest "Imperium" Hunter'a, ale niestety ta p?yta ?owcw nie trafi?a do mnie. Nie mj klimat, cho? doceniam, ?e ch?opaki eksperymentuj? i szukaj?. Arty?ci, ktrzy mnie pozytywnie zaskoczyli w tym roku to Sylwia Grzeszczak i Kamil Bednarek. Zasmuci?y mnie za? fakt upadku Ursynalii i niepewno?? co do dalszych edycji Lemon'a...

Co si? nie uda?o...
By?o kilka rzeczy, ale nie by?o to nic o czym warto pisa?. Szcz??liwie wi?cej si? uda?o...

Podsumowanie...
To by? naprawd? dobry rok. I mam nadziej?, ?e kolejny b?dzie rwnie udany. Dopki magia w nas to warto walczy?:)
News of the day...
18.11.2013 02:05
P?on?cy Inspiro...
No wzi?? i si? zapali?, zdarza si?, urz?dzenia elektryczne lubi? si? czasem zapali?. Jednak to co zrobi?y media z tego zdarzenia jest ?enuj?ce. Relacje ?wiadkw, ten dramatyzm powtarzanych wci?? tych samychy zdj?? i komentarze prowadz?cych. Panika, niebezpiecze?stwo, dym, ewakuacja. Njus dnia...

Procedury...
A tak na powa?nie, to zabrak?o procedur dzia?ania w takich okolicznosciach. Wypuszczenie ludzi do tunelu, gdy szyna zasilaj?ca by?a wci?? pod napi?ciem by?o do?? kozackie. Metro ma materia? do nauki, Siemens ustala co si? sta?o, a media maj? swojego "ogrka", ktrym b?d? ?y?y do kolejnego wybuchu, tudzie? innego zdarzenia. A mnie mdli...

Pendolino...
Dreamliner zaliczy? swoje wpadki, dzi? Inspiro, a jutro Pendolino...
Kac Wawa...
13.11.2013 00:21
Polski ambasador wezwany w Moskwie...
Tak si? ko?czy "mi?kkie" podej?cie policji. Szkoda, ?e wewn?trzna ochrona ambasady nie zareagowa?a jak to robi? amerykanie gdy chroni? swoje placwki. Seria nad g?ow? z karabinka M4 ostudzi?aby nawet naszych "patriotw", a jak nie, to kolejna seria nieco ni?ej...

Spalona t?cza...
Tak na rozgrzewk? przed ambasad? Rosji, nasi "patrioci" postanowili j? spali?. Stra?akw, ktrzy przybyli aby j? ugasi?, chcieli zat?uc kamieniami. Zosta? szkielet, ktry dzi? Warszawiacy zaczeli przyodziewa? kwiatami. Jest jednak nadzieja...

W?adzo, masz rok by ogarn?? ten burdel...
Wystarczy jeden przepis, zakaz zas?aniania twarzy i kamery HD na trasie. I przypomnijcie policji, ?e s? po to aby chroni? obywateli i mienie, a nie aby si? chowa? po winklach...
Obywatel ?wiata...
11.11.2013 22:53
Fot. ?ukasz LuCaS WidziszowskiPolak to brzmi "dumnie"...
Kiedy? mo?e tak, dzi? po tym co ogl?da?em przy okazji obchodw ?wi?ta Niepodleg?o?ci, ju? niekoniecznie. Grupa chamw pokaza?a dzi? czym jest "nowoczesny patriotyzm". Wiem, wiele osb powie, ?e to mniejszo??, margines i to tylko incydent. Tylko ten "incydent" poszed? w ?wiat i po raz kolejny jest mi wstyd. Policja da?a cia?a, znw nie ogarne?a, miasto za rok znw wyda zgod? i b?dzie to samo. Dlatego ja si? wypisuj?, mam do?? bycia kojarzonym z takimi "polakami". Od dzi? "obywatel ?wiata", mieszkaj?cy na terenie Polski...
Magia i Mi?sk...
02.11.2013 22:04
Mj ulubiony dzie?...
Wszystkich ?wi?tych, bo o tym dniu mowa. Dzie? w ktrym ruszamy z Tat? na cmentarz brdnowski odwiedziedzi? rodzinne groby. Wyj?tkowe jest w tym to, ?e mamy czas tylko dla siebie, na rozmowy, ktrych zazwyczaj nie ma czasu prowadzi?. Tej samej magii do?wiadczam odwiedzaj?c Wojtka w Brodnicy...

Lodwka Mi?sk 10...
Rozmra?anie tego cholerstwa jest wyzwaniem, ktre da?o mi dzi? w ko??. Walka czekanem, a nawet katan?. Uda?o si?, cho? wymaga?o to rozebrania zamra?alnika i wyci?gania lodu mieczem. Nigdy wi?cej...
Kryzys...
29.10.2013 23:51
?wiatowy pono? si? ko?czy...
Podobno, bo nie mam czasu ?ledzi? wska?nikw ekonomicznych i newsw ze ?wiata. Zatem wierz? w to co media chc? abym wierzy?...

Polski...
Te? pono? wychodzimy, ale tu ju? nie mam takiej ?lepej wiary w to co media przekazuj?. Bo widz? ceny w sklepach, blakn?c? si?? moich dochodw i coraz wi?ksz? ilo?? ?mietnikowych "zbieraczy"...

Mj...
No tutaj trend odwrotny do ?wiatowego i krajowego. Mj kryzys zaczyna galopowa? i dobija? z miesi?ca na miesi?c. Doszed?em do momentu, gdy z pensji i dodatkowych zlece? nie jestem w stanie przetrwa? miesi?ca. Zatem za??czam plan wegetacji, licz?c ka?d? z?otwk? w excelu, postaram si? zbilansowa? kolejne miesi?ce. Tylko szkoda, ?e Pa?stwo pozbawi?o mnie ca?kowicie renty, dzi?ki ktrej mia?em ogarni?te w po?owie alimenty dla Wojtka...

W zwi?zku...
Te? jest...

Wisie?ka na torcie, czyli doko?czenie studiw, cz?stsze wizyty u Wojtka...
No to sobie mog? pomarzy?, bo na pewno nie sta? mnie na to...
['] Tadeusz Mazowiecki
28.10.2013 19:58
18 kwietnia 1927 - 28 pa?dziernika 2013.
Odszed? pierwszy premier III Rzeczypospolitej:({jcomments off}
Jedyna rocznica...
21.10.2013 20:57
Bo kiedy? by?y dwie...
Rocznica pierwszego ?lubu, potem rocznica drugiego ?lubu. A dzi? ju? tylko jedna, czwarta rocznica rozwodu...
Referendum...
14.10.2013 20:37
Wszyscy wygrani...
Troch? ju? na tym ?wiecie jestem, kilka rzeczy widzia?em, co? tam prze?y?em, ale uwierzcie mi, ?e wczoraj patrz?c na og?oszenie wst?pnych wynikw zw?tpi?em. Dostali w dup?, a tam feta jak na nowy rok. Wpierw pomy?la?em, w mord?, znw zasn??em przed kompem i do tego debilizmy mi si? ?ni?, ale niestety to by?a rzeczywisto??.
S?ucham wpierw burmistrza Guzia?a, ktry by? tak rozemocjonowany, ?e zacza?em si? zastanawia? co tam pij? lub pal?, ewentualnie wci?gaj?. Potem komentarze pozosta?ych "wygranych"...
Siedem milionw z?otych posz?o w piach, a Ci si? ciesz? ze zwyci?stwa, ktre jest pora?k?, ale tylko teoretycznie. No? ku**a ma?, praktyczn? pora?k?, ?eby nie powiedzie? kompletn?. Lokalna inicjatywa zosta?a wmieszna w krajow? rozgrywk? polityczn? i zmieszana z jej ca?ym gwnem. Setki godzin pracy wolontariuszy zbieraj?cych podpisy posz?o w kibel. Z czego? co mog?o by? naprawd? cenne zosta? ino sznur...

Nazajutrz nie przysz?o opami?tanie...
Zaczeli szuka? przegranych, ale te? nie znale?li. A szkoda, bo ja znalaz?em i to bez trudu. Wystarczy?o rano wsi??? do metra i spojrze? na te niezmiennie smutne twarze mieszka?cw Warszawy. I ta my?l, co mo?na by?o zrobi? za te siedem milionw. Znw PO i PiS si? pobawi?y, kolejna wojenka zaliczona, a my za to zap?acili?my. Gdybym wiedzia?, ?e tak to si? sko?czy to nigdy bym nie podpisa? tej listy...

M?drzejszy...
Wiem, ?e burmistrz mojej dzielnicy powinien zosta? tam gdzie jest, bo jeszcze za ma?o wie o polskiej polityce, a tutaj zajebi?cie si? sprawdza. HGW si? przebudzi?a i zapami?tajmy te cuda, bo ju? si? nie powtrz?. Prezes Jaros?aw nadal chyba bierze leki, bo oderwany od rzeczywisto?ci. Czyli nic si? nie zmienilo i nic si? jeszcze d?ugo nie zmieni...

Optymistycznie...
By?em dzi? w ZUS'ie za?atwi? kilka spraw i wiecie co, obs?uga klienta mo?e by? wzorem dla niejednej komercyjnej firmy. Mi?o jest si? przekona?, ?e siedzenie w nadgodzinach i w weekendy, walka z procedurami, daje taki wymierny efekt. Wizja staje si? faktem, nad Misj? jeszcze musz? popracowa?:)
Problemy...
11.10.2013 17:43
Pedofilia, Rydzyk, czyli problemy polskiego Ko?cio?a...

Temat rzeka...
A ja dzi? krtko, nie b?d? komentowa?, ocenia?, ot jeden cytat i jedno zdanie.
Papie? Franciszek: chrze?cijanin nie mo?e by? antysemit?.
No to rodzina Radia Maryja ma problem :D
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>