AKTUALNO?CI
Irytuj?ce i m?cz?ce...
10.08.2013 23:09
Zmiany pogody...
Nie lubi? gdy ?ar leje si? z nieba, ale takich dni jak dzi? tez nie lubi?, bo padaj?cy ca?y dzie?  deszcz i wszechobecna szaro?? nie nastawia pozytywnie. No ale taki urok Polandii, ?e mieszkamy w klimacie umiarkowanym i takie zmiany to normalka. Jednak?e kiedy lekarze dziewi?tna?cie lat temu wstawili mi p? kilo stali w kr?gos?up, zapomnieli doda?, i? przy ka?dej takiej zmianie pogody b?dzie mnie jeb**? w krzy?u. I tak ca?y wczorajszy i dzisiejszy dzie? staram si? sobie znale?? miejsce, to le??c to siedz?c i ni chusteczki nie mog? znale?? optymalnej pozycji. Mam alternatyw? w postaci silnych lekw przeciwblowych, ale to ostateczno??. Nie wiem czy bardziej irytuje czy m?czy...

Metro...
Przeci?te na dwie linie (Platforma i HGW obieca?a dwie linie, zatem s?...), bezu?yteczne, bo ani z po?udnia do centrum ani z p?nocy do centrum nie mo?na si? dosta?. Podobno tylko na czas wakacji, ale ja jako? nie ufnie, bo stwierdzenie "wakacje" jest do?? nie precyzyjne. Wakacje szkolne czy studenckie? Znw nie wiem czy bardziej irytuj?ce czy m?cz?ce...

Diagnoza...
Nie wiem czy to jeszcze apatia, czy ju? depresja. Ma?o co mnie cieszy, staj? si? coraz bardziej aspo?eczny, zaczynam unika? ludzi. A mo?e to tylko irytacja i zm?czenie...

Uzdrowienie...
Przyjdzie z czasem, ze s?o?cem i z ko?cem blu. Albo i nie...
Lato w pe?ni i awatar...
08.08.2013 19:50
Bo zima by?a d?uga...
No tak, zima by?a d?uga i nawet w kwietniu brn??em przez ?nie?ne zaspy, ale lato teraz te? z deka skrajne. Dzi? na termometrze (w s?o?cu) zobaczy?em 50 stopni. Po wyj?ciu z pracy czu?em si? jakbym wyszed? na wielk? suszark?, 36 stopni. To nie jest to co Canisy lubi? najbardziej...

Na czym ?wiat stoi...
Mia?em kl?? dzi? i narzeka?, ale nie narzeka?em. Pewnie to zas?uga Aldony, ktra dba o nasz? kultur? osobist? punktuj?c ka?dy bluzg. Dzi? pomimo dziwnych tematw i spraw zachowa?em spokj. Ja naprawd? si? starzej?...

Awatar...
Kiedy robi? komu? zdj?cie i widz? je jako awatar na portalu spo?eczno?ciowym, to najwi?ksza nagroda dla mnie jako fotografa. Dzi? spotka?a mnie taka mi?a niespodzianka:)
Potrzeba matk? wynalazku, czyli ewolucja stosowana...
07.08.2013 23:25
Stacja dokuj?ca, cz??? druga...
Nie wiem czy pami?tacie, ale w lutym pisa?em o szcz??ciu jakie mnie spotka?o w postaci sprz?tu mobilnego w pracy. Dzi? z perspektywy czasu mog? stwierdzi?, i? nie do ko?ca to szcz??cie by?o, bo teraz nawet w weekendy i na urlopie Firma oczekuje, i? jestem on-line. No ale nie o tym dzisiaj chc? pisa?, a o tym jak ewolucja dopad?a moje stanowisko pracy. Zmieni? mi si? pokj, teraz siedzimy ca?ym wydzia?em w jednym pokoju. Ma to swoje plusy, bo nie trzeba biega? aby wymienia? si? informacjami, ale te? i minusy, bo 9 osb w jednym pokoju nawijaj?ce na r?ne tematy przez telefon tworz? niez?y ha?as. W miedzy czasie moja stacja dokuj?ca przesz?a do ery cyfrowego sygna?u, czyli zakupi?em odpowiednie kable i ju? nie trac? wzroku korzystaj?c z zewn?trznego monitora. Komfort pracy wzrs? znacznie a z racji zwolnienia kabla do monitora drugi lap mog?em podpi?? pod monitor. Jak to mawia? mj dawny szef - same sukcesy. I na tym zako?cz?, pki optymistycznie, bo jutro ci??ki dzie? i pewnie b?d? kl?? na czym ?wiat stoi...
M?odo?? nie wieczno??...
05.08.2013 18:18
Lata ju? nie te...
Kiedy? 1700 km za kierownic? w ci?gu jednej doby to by? piku?, teraz ledwo 1100 zrobi?em. Mo?e to kwestia upa?u, mo?e monotonii jaka towarzyszy autostradzie a mo?e tego, ?e ju? organizm gorzej znosi szalone pomys?y. Niedziel? przespa?em, a dzi? si? czu?em jakby mnie kto? skopa?, wi?c to chyba jednak kwestia wieku...

?owcy na Przystanku...
Przystanek jak zawsze przyjazny. Muzyka, ludzie i w tym roku upa?, ktry naprawd? dawa? si? we znaki. Ciesz? si?, ?e tam by?em, zw?aszcza z powodu koncertu, ktry by? naprawd? wyj?tkowy. Hunter wraz z go??mi da? czadu i sprawi?, ?e Metal Project zyska? nowe znaczenie. Chop suey z wokalem Draka, Living in America z wokalem Letkiego i po??czenie Godzilla z Led Zeppelin, po prostu boskie! Do tego z?ota p?yta za Krlestwo i zapowied? Imperium. Ciesz? si?, ?e mog?em zobaczy? to na w?asne oczy...

Ma?a obietnica...
Zmagaj?c si? ze zm?czeniem obieca?em sobie jedno, za rok pojedziemy z Goni? na ca?y Woodstock. I nawet je?li b?dzie to oznacza?o piach i kurz w p?ucach, spanie w namiocie na kamieniach, to jedziemy. Bo nic tak nie ?aduje baterii jak te kilka dni w?rd najbardziej pozytywnych ludzi w tym smutnym kraju...

Wybory Miss Polski na wzku...
Gala na ktrej bardzo chcia?em by?, niestety nie uda?o si?, ale nie mo?na mie? wszystkiego. Z portali wiem, ?e wysz?o pi?knie, no ale nie mog?o inaczej z takimi ?licznymi kandydatkami. Kasia, Agnieszka gratuluj?. I oczywi?cie Oldze, ktra zosta?a pierwsz? Miss Polski.

A teraz...
Je?li pozwolicie, lub te? nie, padn? spa?...
Woodstock, nadje?d?am :)
03.08.2013 06:43
Szale?stwo wesz?o w nasze g?owy...
498 km w jedn? stron?, czyli czeka mnie 1000 km za k?kiem, a wszystko po to aby zobaczy? jeden koncert. Wyj?tkowy koncert Hunter'a, na ktrym odbior? swoj? pierwsz? z?ot? p?yt?. Ciekawym tylko jak mj organizm zniesie t? wycieczk?, ale o tym ju? w nast?pnej notce:)
Facebook zabija...
31.07.2013 22:03
Intryguj?cy tytu? to podstawa...
Facebook, Twitter, Google+ zabijaj? prywatne strony. Przegl?da?em dzi? archiwum mojej strony (dost?pne po zalogowaniu, na ko?cu aktualno?ci) i musz? przyzna?, i? przed er? portali spo?eczno?ciowych by?a ona ?ywa, by?a centrum dyskusji, komentarzy. A dzi?, no c? ilo?? odwiedzin wysoka, ale zero komentarzy. Za to na twarzoksi??ce likei si? sypi?...

Jutro bardzo wa?na rocznica...
Godzina W, znw o 17-tej zawyj? syreny, na te kilka chwil Warszawa zatrzyma si?. Powstanie Warszawskie jest r?nie oceniane, jedni nazywaj? je tragedi? inni pora?k?, a dla mnie to jedna z najpi?kniejszych kart w historii naszego kraju. I tym bardziej mnie boli, ?e Bohaterzy tamtych wydarze? zastanawiaj? si? dzi?, czy i?? na groby swoich przyjaci?, bo maj? do?? gwi?d??cego i bucz?cego mot?ochu jaki si? zjawia na obchodach rocznicowych ostatnimi laty. Z tego samego powodu i mnie tam nie b?dzie, chocia? pracuj? blisko pomnika Gloria Victis. Kolejn? rocznic? sp?dz? na mie?cie, przy d?wi?ku syren, zatrzymuj?c si? i wspominaj?c wszystkich tych, dzi?ki ktrym ?yj? w wolnym kraju.

O sobie samym...
To by? dzia? na mojej stronie, ktry najci??ej by?o mi wype?ni? tre?ci?. Ankieta z pierwszej strony, kilka zda? opisuj?cych moje zainteresowania, a? dzi? nadesz?o o?wiecenie i z pomoc? archiwum zamie?ci?em notk? sprzed 7 lat, ktra do?? trafnie mnie opisuje. Z ma?? aktualizacj? we wst?pie zapraszam na o sobie samym...

That's all folks...
Mi?ej lektury i zamiast likea poprosz? komentarz;)
Demony wojny wg Goi...
30.07.2013 22:58
Kiedy ju? si? zdarzy, ?e mam wolny czas...
Cz?sto si? to nie przytrafia, ale je?li ju? to staram si? nadrobi? zaleg?o?ci w szeroko rozumianej kulturze. Je?li jad? poci?giem to czytam, je?li siedz? w domu to ogl?dam filmy. Czasem nadrabiam zaleg?o?ci a czasem jak dzisiaj powracam do klasyki. Dzi? to by?y "Demony wojny wg Goi", jeden z kilku filmw Pasikowskiego, ktre lubie i ceni?. Tak, wiem, s? wulgarne, dos?owne, ale gdzie? mi?dzy wierszami poruszaj? wa?ne dla mnie tematy. Mia?em dzi? wymagaj?cy dzie? w pracy i czasem przez zm?czenie gubi? sens tego co robi?. Potrzebowa?em motywacji i j? odnalaz?em. Moze nie mam w r?kach karabinu i nie jestem zajebisty jak Bogus?aw Linda, ale mam swoje zadania i ludzi za ktrych jestem odpowiedzialny. I tego si? trzymam...

Ma?e rzeczy...
Lubi? pomaga? i je?li tylko mog? to pomagam. Czasem zdarza mi si? pomc w wa?nych sprawach, czasem w tych b?achych. Satysfakcja i rado?? jest jednak zawsze. Dzi? b?achostka dla kumpeli z liceum sprawi?a, ?e ko?cz? ten dzie? z usmiechem:)
Jak ?y?...
29.07.2013 21:57
Marudzenie...
40 stopni w cieniu, autobusy bez klimatyzacji, powrt do pracy po wakacjach z Wojtkiem. Tysi?c powodw aby narzeka? i marudzi?, ale sorki, nie dzi?. Mam doskona?y humor i cho? t?skni? za pobudkami Koushi'ego to nie ma si?y, ktra by?aby w stanie zepsu? mj nastrj. Zreszt? spjrzcie na zdj?cie Wojtka przy notce, i jak tu nie mie? dobrego nastroju?:)

Franciszek...
Papie?, ktry odmienia ko?ci?. Odk?d zosta? wybrany zaskakuje, ale Jego dzisiejsze deklaracje to prawdziwa rewolucja. Mam nadziej?, ?e Go nie wyko?cz? nim zd??y dokona? swojego dzie?a. Trzymam za Niego kciuki...

Upa?...
Oj daje, naprawd? dzi? zdycha?em. No ale w ko?cu mamy lato:P

Burza nadchodzi...
Za oknem, mo?e przyniesie och?odzenie. A nawet je?li nie, to nie b?d? narzeka?. Nie dzisiaj i nie jutro:)
Dzie? dobrych wiadomo?ci...
24.07.2013 22:41
Enough...
Staram si? by? cierpliwy i spokojny, jednak zdarzaj? si? takie sytuacje, ktre przekraczaj? mj "punkt nadziei". Dzi? by?a kumulacja i kilka punktw zaliczy?em. Zamiast sp?dza? czas z synkiem, musia?em prostowa? dziwne akcje, namierza? szkolenia i czyni? magi?. Tak dalej by? nie mo?e, bo ja si? wypal?, zesp? szlag trafi i niczego dobrego z tego nie b?dzie...

In plus...
Pomimo, i? dzie? by? parszywy, nawet pogodowo, to by?o kilka mi?ych chwil. Bez wdawania si? w szczeg?y, bo zainteresowani wiedz? czym mi ten dzie? uratowali:)
Kino, ferwex, nieloty i niechciana przerwa...
23.07.2013 22:44
Minionki rozrabiaj?...
Naprawd? fajna animacja, dubbing i fabu?a. Wojtek zadowolony, ja tak?e, Gonia chyba te?...

Chorubsko...
Odpu?ci?o, a i faszerowanie sie lekami odnios?o skutek. Dzi? ju? tylko katar...

Modlin...
Jeszcze przynajmniej przez trzy miesi?ce na lotnisku w Modlinie nie b?dzie regularnego ruchu pasa?erskiego. No to mamy Dreamliner'y, ktre nie lataj? i lotniska, na ktrych nikt nie l?duje. Przysz?o?? polskiego lotnictwa jawi si? w czarnych barwach...

Break...
Jutro do pracy a Koushi u dziadka. Ogarn? to co do ogarni?cia i mam nadziej?, ?e czwartek i pi?tek znw z Wojtkiem na max'a:)
22.07.2013 22:58
Ksi??na Kate urodzi?a ch?opca...
Nie Ona pierwsza i nie ostatnia. I o co ten ca?y zgie?k?

Bo jak tata zrobi, to nie ma chu** we wsi...
No dzi? pope?ni?em roso?ek i niby nic szczeglnego, ale rado?? z tego jak Koushi wcina bezcenna...
Przetargany...
21.07.2013 22:16
Prawdziwe zm?czenie...
Musz? przyzna?, ?e Koushi ma w sobie tyle energii co dobry reaktor j?drowy. Przegoni? nas przez Ogrd Saski, Starwk?, Nowe Miasto i nazad. Potem wie?a przy ko?ciele ?wi?tej Anny, taras widowkowy w PKiN a na koniec jeszcze dziadka po Ursynowie przetarga?. Fakt, po wszystkim pad? spa?, ale ja, Gonia i mj Tata poczuli?my, ?e daleko nam do Jego mo?liwo?ci:)

Poniedzia?ek tym razem fajny...
Bo wolne, bo dzie? z Wojtkiem:D

Staro??...
Przewia?o i mnie i Goni?. Ferwex i nadzieja, ?e tylko nas "po?ama?o". I oby jutro mie? si??, bo kino, bo kolejne kilometry zwiedzania Warszawy...
Siwy dym...
20.07.2013 22:49
Atmosfera snu nocy letniej...

Weekend...
I szcz??liwie nikt nie ta?czy;) Uda?o si? dotrwa?, chocia? ?atwo nie by?o. Nowy temat do ogarni?cia, jestem w swoim ?ywiole...

Koushi najecha? Warszaw?...
Korzystaj?c z wakacji Wojtek najecha? Warszaw?:) Przywioz?em go dzi? z Brodnicy i zamierzamy sp?dzi? intensywny tydzie?. W planach zwiedzanie Warszawy, kino, Kruszwica i oglny lans...

Mj ci On...
Dawno temu, gdy Jurek Owsiak pozna? mojego tat? powiedzia? - "s?siada to ty nie jeste?". Fakt, podobie?stwa nie da si? ukry?. Ale ja i Wojtek to dopiero jest magia. Bo nie tylko wygl?d ale i pewne zachowania s? identyczne. I tak biedna Gonia musi znosi? dwch Kanclerzy, a to naprawd? "ci??ka" mieszanka;)
?rodek tygodnia...
17.07.2013 20:33
A szklanka w po?owie pe?na:)

@ TuTu Music Bar...
To takie moje magiczne miejsce gdzie ?aduje akumulatory. Doskona?a kuchnia i obs?uga, ktra jest niedo?cignionym wzorem dla innych. Cz?sto mo?na mnie tu znale??...

Rytualny zam?t...
Izrael, wzywanie ambasadorw, oburzenie itp. Z ca?ym szacunkiem, ale chusteczka innym co my tu u siebie za prawa uchwalmy! Chc? mi?sa z uboju ryutualnego, niech sobie importuj?! Ja si? ciesz?, ?e uchwalone zosta?o prawo, ktre nie pozwala zneca? si? nad zwierz?tami...

Bez odbioru...
I tyle mnie na dzi?, trza t? szklank? opr?ni?:P
Czwartek?
16.07.2013 20:37
Niestety to dopiero wtorek...
Czy to pogoda, czy noc by?a za krtka, ale wi?kszo?? dnia walczy?em z senno?ci?...
 
Wygl?dam przez okno, na oczach mam sen...
Je?d?enie komunikacj? naziemn? ma dwie zalety. Mog? w drodze do i z pracy s?ucha? radia, dzi?ki czemu jestem na bie??co z tym co si? na ?wiecie dzieje. Druga to widoki za oknem. Warszawa coraz ?adniejsza, zw?aszcza Trakt Krlewski. Takie niby dwie banalne rzeczy a mam wra?enie, ?e czas na pokonanie tej trasy nie jest zmarnowany. Jutro testuj? now? tras?, tour the Ochota, czyli 136 i 103 w akcji...

Grzybki da?y cia?a...
Prezydent bagatelizuje incydent z Ukrainy, a co tam, jajeczko na gajerku. Tylko to przera?aj?ce, ?e z tak? ?atwo?ci? mo?na zaatakowa? skutecznie Prezydenta Rzeczypospolitej. BOR'owiki da?y cia?a na ca?ej linii i ten refleks szachisty jednego z funkcjonariuszy. Prezydent Komorowski chce by? blisko ludzi i chwa?a mu za to, jednak?e niech Biuro Ochrony Rz?du zamiast popisywa? si?  prowadzeniem limuzyn na lodzie wyka?e si? faktycznym reagowaniem na zagro?enia i ochron?. MSW wszcz??o post?powanie wyja?niaj?ce i mam nadziej?, ?e wyci?gnie nie tylko wnioski ale i konsekwencje...

Ksi?dz Lema?ski...
Do?? ciekawa historia proboszcza ma?ej parafii, ktry walczy z biskupem. Wczorajsza walka o parafi? i dzisiejsze wycofanie si? ksi?dza Lema?skiego da?o mi do my?lenia. Wpierw my?la?em, ?e kto? mu czym? zagrozi? i st?d ta nag?a zmiana decyzji, ale p?niej obejrza?em sobie materia?y video z owej obrony. My?l?, ?e ksi?dz Lema?ski te? obejrza? te materia?y i st?d taka a nie inna jego decyzja. Samego sporu nie chc? komentowa?, bo szczeg?w nie znam a i jako giaur nie czuje "klimatu"...
Poniedzia?ek...
15.07.2013 23:39
Dziwny dzie?...
Od rana takie ci?nienie, ?e bez kompresora mo?na opony pompowa? do ci??arwek. Podr? do pracy komunikacj? miejsk?. Telemark z dwoma gipsami i koszatniczka, ktra czka p? dnia...

Ci?nienie...
Odpowiedzialno?? i obszar jaki ogarniam w pracy zobowi?zuje. Dzi? mia?em naprawd? wymagaj?cy dzie?, ale nie tylko ja...

Komunikacja miejska...
No w dupie mi si? przewraca?o i je?dzi?em do pracy samochodem. Jednak?e fundusze si? sko?czy?y i musia?em wrci? do komunikacji miejskiej. Dzizas, normalnie jakbym wsiada? do Narnii. W jednym autobusie klima daje, ?e mzg zamarza, w drugim za? upa? i smrd wsp?towarzyszy podr?y. Lubi? wyzwania, ale to jest hardcore. Jest jeden plus, ludzie chyba my?l?, ?e moj? niepe?nosprawno?ci? mo?na si? zarazi? od siedzenia ko?o mnie. Autobus napakowany po dach, a ko?o mnie miejsce wolne...

Telemark...
Zaprzyja?nionemu koordynatorowi ?ycz? jak najszybszego powrotu do zdrowia i sprawno?ci. Do pracy niekoniecznie, pki co ogarniam:)

Koszatniczki...
Najbardziej "wygadane" zwierz?tka jakie znam. D?wi?ki z gry Angry Birds to nic przy tym, co owe koszatniczki potrafi? wygenerowa?. I fajnie, tylko czemu o 4:30 nad ranem:P
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>